علیرضا شنبه 14 آبان 1390 12:00 ب.ظ نظرات ()

الا تی تی* بیا بیرون

بیا نکن می دلا خون
تونی لیلی مو تی مجنون
هوا امشو چی تاریکه
می دل چون رشته باریکه
بوشو ....؟ هرشو
تی جا ترس نمیریکه؟

می زاکی کوچیکه والا
می زاکی خوشگله والا
آلالا لالا لالا لالا
ها لا لالا لالا لا لا

زمین سرده زمان سرده
می رو از رنج و غم زرده
خدایا زندگی آخر همش رنج و همش درده
در دنیا غمی دانم
ز غم چشمه نمی‌دانم
مو هر شو تا سحر با تو
ز کی جان عالمی دانم

می زاکی کوچیکه والا
بنفشه خوشگله والا
ها لا لالا لالا لا لا
ها لا لالا لالا لا لا

تونی نقل تونیبیدی؟
تونی مهتاب و خورشیدی
بنفشه کوچیکه والا
می زاکی خوشگله والا
لا لالا لا لا لالا
لا لا لا لا لالا

* تی تی هم به معنی شکوفه، و هم اسم دختر

شاعر: سروش گیلانی | آهنگساز و تنظیم‌کننده: مرتضی حنانه | خواننده: ناصر مسعودی


دانلود کنید